Werken bij ThuiszorgInHolland

Hulp bij het huishouden

ThuiszorgInHolland biedt huishoudelijke hulp en ondersteuning aan cliënten opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als thuiszorgmedewerker Hulp bij het huishouden ondersteun je in de huishoudelijke taken, of neem je (een deel van) deze taken volledig over.

Dienstverlenende instelling
Deze functie vraagt een dienstverlenende instelling; je vindt het fijn om cliënten te ondersteunen, huishoudelijk werk gaat je goed af en je hebt oog en aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënten. Sociale vaardigheden zijn van groot belang.
Veel van onze medewerkers ervaren het werken als een dankbare taak.

Een schoon en leefbaar huis
Iedere cliënt ontvangt een aantal uren in de week huishoudelijke ondersteuning. Het doel van de werkzaamheden is het realiseren van een schoon en leefbaar huis.
Je werkt zelfstandig, volgens de afspraken met de cliënt en de richtlijnen die je vanuit ThuiszorgInHolland ontvangt.

Naast vaste cliënten waar je wekelijks of 2-wekelijks komt, is er ook de mogelijkheid om ingezet te worden voor extra diensten en/of invaldiensten. Het is daarmee een flexibele, parttime baan.
De zorg wordt gewoonlijk verleend van maandag tot en met vrijdag, overdag.
Wij werken zoveel mogelijk wijkgericht, dat wil zeggen dat de (meeste) cliënten dicht in de buurt wonen. Je zult vanaf je woonadres naar de cliënten gaan. Veel van onze medewerkers doen dit op de fiets.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG ziet er nog strenger op toe dat bedrijven en organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en stelt nieuwe eisen aan wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt.
In de basis verandert er niet veel aan de manier waarop ThuiszorgInHolland met de persoonsgegevens van haar cliënten en medewerkers omgaat, want dat doen wij altijd al zo zorgvuldig mogelijk.
Wel hebben wij, waar dat nodig was, de door de AVG gevraagde maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Zo hebben wij o.a. onze privacyreglement aangepast en zijn deze nieuwe privacyregels in overeenstemming met de AVG.

Verder hebben wij onder meer een verwerkingenregister opgesteld waarin beschreven wordt welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en hoe we met deze gegevens omgaan.

Functionaris Gegevensbescherming
Je kunt voor vragen contact opnemen met Donna van der Woude, privacyfunctionaris. Email: privacy@thuiszorginholland.nl

Solliciteren

Wij zoeken enthousiaste collega’s, die graag bij willen dragen aan de zelfstandigheid en het welzijn van onze, doorgaans oudere, cliënten. Je bent ook bereid om in te vallen bij afwezigheid van een collega.

Ben je momenteel werkzaam als huishoudelijke hulp? Zoek je een baan of een nieuwe werkgever? Klik op de volgende button.

Solliciteren