Cliëntenraad

Het doel van onze cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad is een onafhankelijk (autonoom) en zelfstandig orgaan. De cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen zorg en onze dienstverlening.


Samenstelling van de cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal 5 leden. Leden van de cliëntenraad zijn uitsluitend de (ex) cliënten of familieleden van de cliënten .


De onderwerpen
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ThuiszorgInHolland, praat mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de zorg en het beleid.

Een aantal keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats. Hieronder tref je een opsomming van enkele van de onderwerpen welke aan bod kunnen komen:

  • Informatievoorziening
  • Organisatiewijzigingen
  • Klachten behandeling


Deelnemen aan de cliëntenraad
ThuiszorgInHolland is continu op zoek naar personen die graag willen deelnemen aan de cliëntenraad. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met (naam) email adres clientenraad@thuiszorginholland.nl.